home


2024
AVAILABLE LANGUAGES:

paintball trůja


Paintball Shop Obchod

Paintball


√ąesk√° paintballov√° liga je nejvyŇ°Ň°√≠ sout√¨Ňĺ v √ąesk√© republice v r√°mci sportovn√≠ho paintballu. Sezona 2013 bude jiŇĺ jednaadvacatou sout√¨Ňĺn√≠ a i jako v letech minul√Ĺch se bude snaŇĺit nab√≠dnout co nejlepŇ°√≠ podm√≠nky jak na h√łiŇ°ti, tak i mimo n√¨j.

field layout pro M√ąR 2013
09. 10. 2013
naleznete zde: https://www.facebook.com/events/200034640169849/


M√ąR 2013
09. 10. 2013
- form√°t: raise to two dle pravidel Millennium Series pro rok 2013 (√®asov√Ĺ limit na hru 8 minut, bez kou√®√Ļ)
- po√®et her: z√°kladn√≠ skupina (kaŇĺd√Ĺ s kaŇĺd√Ĺm), n√°sledn√¨ prob√¨hne play off prvn√≠ch 4 t√Ĺm√Ļ po z√°kladn√≠ skupin√¨.
- field: PSP World Cup 2013
- startovné: 5000,- FPO / 6000,- BYO
- rozhodèí: WASP(Millennium) and Ra.Ma.(PSP) crew
- munice: v dostate√®n√© m√≠√łe i nab√≠dce p√ł√≠mo na h√łiŇ°ti (PBS, RPS)
- obèerstvení: bude :D
- p√łedpokl√°dan√Ĺ start: 09:00 (Cpt. meeting)
- registrovan√© t√Ĺmy: MLKings, MLKings Sacramento, Rampage, HoHo, Ra.Ma, Rats, Warani
- registrace: moravec@paintballgame.cz


V√Ĺsledky 4. kola
03. 10. 2013
Dnes byly p√łid√°ny v√Ĺsledky 4.kola √ąPL a tak√© kone√®n√° tabulka.


NEWS / 4.kolo √ąPL 2013 / rozpis
20. 09. 2013
Rozpis na sobotu, tedy na obì X-ballové skupiny najdete zde; CPL 2013.pdfNEWS / Mistrostv√≠ √ąesk√© republiky ve sportovn√≠m paintballu
17. 09. 2013
Po dlouh√©m prozkoum√°v√°n√≠ vŇ°ech dostupn√Ĺch i utajen√Ĺch meteorologick√Ĺch map byl s definitivn√≠ platnost√≠ potvrzeno datum 12.10. 2013, jako den, kdy se uskute√®n√≠ Mistrostv√≠ √ąesk√© republiky ve sportovn√≠m paintballe pro rok 2013.

krátké souhrnné info:
- form√°t: 5men dle pravidel Millennium Series pro rok 2013 (jedinou zm√¨nou je zkr√°cen√≠ samotn√© hry na 4 minuty a vynech√°n√≠ vr√°cen√≠ vlajky na sv√Ļj start)
- po√®et her: v pl√°nu je z√°kladn√≠ skupina (kaŇĺd√Ĺ s kaŇĺd√Ĺm), n√°sledn√¨ prob√¨hne play off do n√¨hoŇĺ se nominuje 8 nejlepŇ°√≠ch t√Ĺm√Ļ (play off bude hr√°no na dva v√≠t√¨zn√© z√°pasy)
- field: PSP World Cup 2013
- startovné: 4000,- FPO / 5000,- BYO
- rozhodèí: WASP(Millennium) and Ra.Ma.(PSP) crew
- munice: v dostate√®n√© m√≠√łe i nab√≠dce p√ł√≠mo na h√łiŇ°ti (PBS, RPS)
- obèerstvení: bude :D
- p√łedpokl√°dan√Ĺ start: 09:00 (Cpt. meeting)
- registrace: moravec@paintballgame.cz

(c) »PL 2008, Praha. webmaster kontakt