home


2023
AVAILABLE LANGUAGES:

paintball trja


Paintball Shop Obchod

PaintballPrbn vsledky aktulnho ronku
          
Výsledky Mistrovství Èeské republiky ve sportovním paintballu 2013


Koneèné poøadí Èeské paintballové ligy po 4. kole


Výsledky 4.kola ÈPL 2013


Výsledky IV. kola ÈPL 2013


Výsledky III. kola ÈPL 2013


Prùbìžné poøadí po tøech kolech


Prùbìžné poøadí po dvou kolech


Výsledky II. kola ÈPL 2013


Výsledky I. kola ÈPL 2013
Archiv vsledk pedelch ronk
          
Mistroství ÈR 2012


Poøadí po 5. kole ÈPL 2012


Celkové výsledky po 5. kole


Poøadí po 4. kole ÈPL 2012


Výsledky 4. kola ÈPL 2012


Výsledky 3. kola ÈPL 2012


Poøadí po 3. kole ÈPL 2012


Poøadí po 2. kole ÈPL 2012


Výsledky 2. kola ÈPL 2012


Výsledky 1. kola ÈPL 2012


Poøadí po 1. kole ÈPL 2012


KONEÈNÉ POØADÍ ÈPL 2011


5. KOLO CPL / VYSLEDKY


PRÙBÌŽNÉ POØADÍ PO 4. KOLE


4. KOLO CPL / VYSLEDKY


3. KOLO CPL / VYSLEDKY


PRÙBÌŽNÉ POØADÍ PO 3. KOLE


2. KOLO ÈPL / VÝSLEDKY


PRÙBÌŽNÉ POØADÍ PO 2. KOLE


PRÙBÌŽNÉ POØADÍ PO 1. KOLE
JAK SI KDO STOJÍ :D

1. KOLO CPL / VYSLEDKY
5MEN + X-BALL

VYSLEDKY MCR 2010
VYSLEDKY MCR 2010

vysledky 4. kola
vysledky 4. kola

ÈPL 2010 - KONEÈNNÉ POØADÍ
Celkové výsledky ÈPL 2010

3.kolo ÈPL 2010
výsledky

2. kolo ÈPL 2010
výsledky

1. kolo ÈPL 2010
výsledky

Mistrovství ÈR ve sportovním paintballu 2009
Výsledky vrcholného turnaje èeské paintballové sezony

Celkové poøadí
koneèné výsledky Èeské paintballové ligy 2009

Výsledky nedìlní èásti 4. kola ÈPL
poøadí týmù Divize 1

Výsledky sobotní èásti 4. kola ÈPL
poøadí týmù Divize 2 a X-ball divize

Výsledky 3. kola ÈPL 2009
poøadí týmù ve tøetím kole

Výsledky 2. kola ÈPL 2009
poøadí týmù ve druhém kole

Výsledky 1. kola ÈPL 2009
poøadí týmù v prvním kole

Výsledky 3. kola ÈPL 2008


Výsledky 2. kola ÈPL 2008


Výsledky 1.kola ÈPL 2008


Celkové výsledky ÈPL - 2007
Podrobná statistika s celkovými výsledky roèníku 2007


Diablos - Mistr R 2011


Troja - Mistr R 2010


Troja - Mistr R 2009


Troja - Mistr R 2008


Troja - Mistr R 2007


Rampage - Mistr R 2006


Mafia - Mistr R 2005(c) PL 2008, Praha. webmaster kontakt